Finanstilsynet må vurdere klimarisiko

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet må vurdere klimarisiko

Dagens Næringsliv skriver på lederplass 24. oktober at Finanstilsynet må sette klimarisiko på dagsordenen. Det støtter vi i finansnæringen. 

Kloden i våre hender
Klimarisiko påvirker finansiell stabilitet og Finanstilsynet må inkludere det i sine analyser. Foto: Shutterstock

En samlet finansnæring i Norge har blitt enige om hvordan vår næring kan integrere klimarisiko i finansielle beslutninger og dermed bidra til en tydelig bevegelse mot et mer bærekraftig samfunn frem mot 2030, gjennom vårt eget veikart for grønn konkurransekraft. Veikartet presenterer en rekke anbefalinger som skal bidra til å oppfylle ambisjonen om en grønn og lønnsom finansnæring i 2030, også knyttet til tilsynsmyndighetens rolle.

En nødvendig start på et langsiktig arbeid

Dagens Næringsliv skriver på lederplass i dag at Finanstilsynet har fått i oppgave å kartlegge og vurdere mulige konsekvenser av klimaendringene for finansnæringen, og hvilken risiko endringene kan utgjøre. DN mener at Stortinget bør følge opp med å gjøre bestillingen tydeligere og foreslår at Finanstilsynet bør gjøre en stresstest av klimarisiko i norske finansinstitusjoner. «Det er en nødvendig start på et langsiktig arbeid», skriver DN.

I finansnæringens veikart anbefaler vi nettopp dette, at Finanstilsynets oppdrag bør utvides til å inkludere kartlegging og analyse av konsekvenser og risiko av klimaendringer for finansnæringen. I likhet med DN mener også vi at tilsynet bør gå enda lenger. Over tid mener vi at klimarisiko bør inkluderes i Finanstilsynets vurdering av finansiell stabilitet og risiko, og at dette blir en eksplisitt del av overvåkning og risikovurdering i finansnæringen.

Klimarisiko er en trussel for finansiell stabilitet

Klimaendringer er en viktig samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet. Derfor er klimarisiko viktig for finansnæringen. Det er et sterkt gjensidig forhold mellom finanssektoren på den ene siden, og klima- og bærekraftmål på den andre siden. Dette stiller store krav til en stabil og velfungerende finansiell sektor, som igjen medfører krav til tilsyn. 

Det er viktig at den kunnskapen som bygges i finansnæringen og som i stadig større grad vil reflekteres i våre risikovurderinger og produkter, også må speiles i en tilsvarende kunnskap og forståelse i Finanstilsynet. 

Null treff på klima

En rask titt på Finanstilsyns nettside gir null treff på «bærekraft» eller «klima», i sterk kontrast til andre land vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel Sverige og England, hvor klimarisiko har en tydelig prioritet. Norsk finanssektor er minst like berørt av klimaendringer og omstillingsbehovet som våre naboland. Derfor er det et behov for at Finanstilsynet nå kartlegger og analyserer konsekvenser som følge av klimaendringer, i tråd med sitt oppdrag for å vurdere finansiell stabilitet og risiko.

 

 

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no

Finansnæringens veikart

Finansnæringen lanserte sitt veikart for grønn konkurransekraft i juni 2018. Klikk på lenken nedenfor for å lese veikartet.