Finans Norge i ni budsjetthøringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge i ni budsjetthøringer

Regjeringen la 8.oktober d.å. frem forslag til nytt statsbudsjett for 2019. Gjennom budsjettet ble det varslet flere konkrete endringer på blant annet skatteområdet av direkte relevans for Finans Norges medlemmer. Finans Norge har som et ledd i arbeidet med å ivareta finansnæringens interesser deltatt på totalt ni budsjetthøringer i regi av Stortinget.

I tillegg har Regjeringens generelle politikk, herunder valg av prioriteringer og oppmerksomhetsområder i det enkelte departement, også stor betydning for våre medlemsvirksomheter på flere sentrale områder. 

Finans Norge har som et ledd i arbeidet med å ivareta finansnæringens interesser deltatt på totalt ni budsjetthøringer i regi av Stortinget. Høringene har gjort det mulig å kommunisere og komme i direkte kontakt med de folkevalgte som har ansvar for å behandle, forhandle og vedta neste års statsbudsjett. I tillegg har Finans Norge gjennom alle høringene understreket finansnæringens viktige nærings- og samfunnsrolle. Dette er et budskap som aldri kan gjentas for ofte.

Det er grunn til å tro at Finans Norges deltakelse i et bredt antall budsjetthøringer denne høsten har blitt lagt merke til. I tillegg har høringene lagt et godt grunnlag for videre oppfølgning av relevante enkeltsaker som særlig bør endres, kommenteres eller revurderes som del av Stortingets behandling av neste års statsbudsjett.

Se samlet oversikt over innspillene Finans Norge har gitt de ulike komiteene på Stortinget i forbindelse med budsjetthøringene.