BITS: Informasjonsmøte om nordisk betalingssystem

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BITS: Informasjonsmøte om nordisk betalingssystem

Hva skjer med nordisk betalingsformidling? BITS inviterer til informasjonsmøte 24. oktober om utviklingen i «P27», det nordiske betalingsformidlingsprosjektet. Bankene vil få informasjon om hva prosjektet vil få å si for norske banker og norsk betalingsformidling.

Bankbygning. Foto.

Sist vinter ble det kjent at de syv nordiske bankene DNB, Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Danske Bank og OP Financial Group utreder muligheten for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter. Prosjektet  fikk navnet «P27» etter antallet innbyggere i de nordiske landene.

Flere valutaer – felles system

Målet er å skape verdens første løsning for nasjonale og grenseoverskridende betalinger i flere valutaer (SEK, DKK, EUR og NOK), og søke å oppnå stordriftsfordeler gjennom samling av de nasjonale løsningene. P27-initiativet styres av de syv bankene og det er etablert en omfattende dialog med næringsorganisasjonene i de fire landene.

Sett i et norsk perspektiv er involvering av næringsorganisasjonene og de øvrige bankene i Norge svært viktig, all den tid denne type infrastrukturprosesser normalt håndteres og eies av næringsfellesskapet. Også de nordiske sentralbankene har engasjert seg i forhold til prosjektet og næringen har tett dialog med Norges Bank.

Hva betyr det for norske banker?

Det er viktig å sikre at banker i Norge har god nok informasjon om prosjektet til å fatte beslutninger om de kommende viktige og prinsipielle veivalg P27 vil kunne innebære for betalingsinfrastrukturen. Bits har derfor invitert bankene i Norge til en konferanse om P27 der det vil bli gitt informasjon om status i prosjektet og hva prosjektet kan bety for banker i Norge og for norsk betalingsformidlingsinfrastruktur. Det legges også opp til en «spørsmål og svar»-sesjon.