Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

En rekke organisasjoner oppfordrer nå Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredforebyggende tiltak. – Sett i lys av stadig nye naturskadehendelser pga. mer ekstremvær og uvanlige værforhold er det sterkt behov for å satse langt sterkere på å gjøre lokalsamfunn og næringsliv mer robuste mot framtidige flom- og skredhendelser gjennom forebyggende tiltak, heter det bl.a. i brevet.

Bak brevet står KS, Finans Norge, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). De ber stortingspolitikerne om å satse langt sterkere på lønnsomme, forebyggende tiltak. Organisasjonene mener det er behov å styrke Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett, minst i tråd med direktoratets eget forslag på 200 mill. kroner for 2019, og videreføre denne satsingen i kommende budsjetter.

NVE, som forvalter midlene, har bedt om en økt årlig satsing på 200 mill. kroner over de neste årene. Det har de ikke fått gjennomslag for i regjeringens budsjettforslag.