Utreder returordning for småbåter samt båtregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utreder returordning for småbåter samt båtregister

Miljødirektoratet evaluerer nå tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter, og skal i den sammenhengen utrede hvordan et fritidsbåtregister kan innrettes best mulig for å understøtte ordningen for kasserte båter.

I juni år ba Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge i et felles brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å innføre et obligatorisk båtregister.

«En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et obligatorisk båtregister», het det i brevet.

Allerede samme måned ga Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet i oppdrag å sette i gang med en evaluering av hvordan returordningen har fungert og se på muligheten for et obligatorisk båtregister i sammenheng med det.

Slik er oppdraget

Departementet skriver følgende i oppdragsbrevet:

«Departementet ønsker at Miljødirektoratet basert på erfaringene med ordningen til nå skal utrede hvordan et fritidsbåtregister kunne vært innrettet mest mulig hensiktsmessig, for å understøtte tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter.

Utredningen bør vurdere om et slikt register bør avgrenses til bare å omfatte de større båtene, eller om også de små båtene som kan leveres til kommunalt mottak bør inngå. Utredningen kan se hen til Miljødirektoratets tidligere forslag og utredninger, og kombinere dette med de erfaringene som ordningen til nå har gitt. Vi ber Miljødirektoratet ha kontakt med aktører i båtbransjen og avfallsbransjen for å innhente innspill fra disse.»

Miljødirektoratet har fått frist til 28. februar neste år med å levere utredningen.

Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte denne uka et felles dokument der de ber myndighetene om å innføre et obligatorisk båtregister. En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et obligatorisk...

Endre Solvang, Nancy Strand, Hege Hodnesdal og Leif Bergaas. Foto.
ENIGHET: Endre Solvang, generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund, Nancy Strand, adm. dir Avfall Norge, Hege Hodnesdal, direktør prosessområde skadeforsikring Finans Norge og Leif Bergaas, daglig leder NORBOAT