Prosjektforum søker nye oppdrag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Prosjektforum søker nye oppdrag

Prosjektforum er en del av masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. En gruppe master-studenter løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling. Nå søker studieprogrammet nye oppdrag fra næringslivet.

Da Finans Norge hadde behov for å få analysert en spørreundersøkelse blant studenter i 2017 gikk vi til selve kilden. Fire masterstudenter fra Prosjektforum ved Universitetet i Oslo fikk i oppdrag å finne ut hvordan finansnæringen kan gjøre seg mer attraktiv for studenter med utradisjonell utdanningsbakgrunn.

Hva er Prosjektforum?

Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid på Universitetet i Oslo. Prosjektforum tilbyr virksomheter et prosjektteam bestående av 4-6 studenter med variert faglig bakgrunn hvor studentene løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling.

God erfaring

Gjennom Prosjektforum får studenter verdifull arbeidspraksis ute i næringslivet eller offentlig sektor. Finans Norges studentundersøkelse var et godt utgangspunkt for et slikt avgrenset prosjektarbeid. Oppdragsgiver og arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr, hadde bare lovord å si om hvordan studentgruppen løste oppdraget på.

– Studentene viste stort engasjement, jobbet selvstendig og ga tydelig uttrykk for egne meninger og veivalg i oppdraget. Det har også vært svært inspirerende å få innblikk i hvordan de unge som snart skal tre inn i arbeidsmarkedet tenker.

Søker nye oppdrag

Nå søker Prosjektforum nye oppdrag til våren. Interesserte kan ta kontakt med Universitetet i Oslo innen medio oktober. Se nærmere informasjon om hva Prosjektforum tilbyr i eget skriv.