Ny veiviser for et inkluderende arbeidsliv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny veiviser for et inkluderende arbeidsliv

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken hjelp og støtte NAV kan gi bedrifter som ønsker å bidra til å ta inn ansatte som har møtt ulike hindringer på veien til å skaffe seg en jobb. Partene i arbeidslivet har laget en veileder for at ledere, tillitsvalgte og andre enkelt gis en oversikt over de støtteordninger og virkemidler NAV kan gi.

inkludering.alder.handikap.gruppe.shutterstock.

Veiviseren gir også råd om hvordan arbeidsgivere kan gå frem for å inkludere unge som er falt utenfor arbeidslivet.  Målet med veiviseren og tiltakene er å øke antall personer i jobb.

Veiviseren er 3-delt:

  • Tilby jobb til en som trenger tilrettelegging
  • Tilby arbeidstrening for en periode med støtte fra NAV
  • Beholde ansatte som sliter psykisk eller fysisk

Jo bedre arbeidsgivere er kjent med de råd og støttetiltak som er tilgjengelige, jo lavere vil terskelen være for å ta denne verktøykassen i bruk og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og å få flere mennesker i jobb!

Finans Norge har mangfold på dagsorden

Mangfold i arbeidslivet bidrar til innovasjon og verdiskaping. For å oppnå varige endringer må det arbeides systematisk og langsiktig, både i den enkelte bedrift og i arbeidslivets organisasjoner. Finans Norge iverksetter nå flere felles tiltak for næringen, i tillegg til å gi bedriftene konkrete anbefalinger om hvordan de kan jobbe for å stimulere til blant annet økt mangfold og likestilling.

NAVs veiviser for inkludering på NAV.no