Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober

Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft fra 15. oktober i år. I forskriften utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, og disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn. Det går fram av en melding fra Finansdepartementet.

– Den sterke veksten og utbredelsen av virtuelle valutaer har økt risikoen for at disse misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi tar derfor tak i dette i Norge, og innfører registreringsplikt og tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven, sier finansminister Siv Jensen i meldingen.

I tillegg underlegges agenter av utenlandske betalingsforetak tilsyn av Finanstilsynet, og de utenlandske betalingsforetakene pålegges å utpeke nasjonale kontaktpunkter.

Mer informasjon om det nye hvitvaskingsregelverket hos Finansdepartementet

08 nov

Hvitvaskingskonferansen 2018

Årets hvitvaskingskonferanse går av stabelen andre uken i november på vakre Sundvolden Hotel i Buskerud. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Vi håper på stor deltakelse og engasjement også i år, og vi ser frem ti...

Må stille hvitvaskingsspørsmål

Finansnæringen er pålagt å stille en rekke spørsmål både til nye og enkelte eksisterende kunder. Bakgrunnen er finansnæringens plikt til å avdekke og motvirke hvitvasking og terrorfinansiering etter det omfattende hvitvaskingsregelverket.

Norske pengesedler. Foto.