Møte med Justisdepartementet om adgangen til å kalle seg finansrådgiver

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møte med Justisdepartementet om adgangen til å kalle seg finansrådgiver

Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) og eierorganisasjonene Verdipaprifondenes Forening (VFF) og Finans Norge, hadde i dag møte med representanter fra Justisdepartementets lovavdeling om adgangen til å kalle seg finansiell rådgiver.

I forslag til ny finansavtalelov som ble lagt frem før jul, ble det foreslått at de bare var uavhengige rådgivere, altså rådgivere som ikke var ansatt i finansbedrift, som skulle kunne kalle seg finansrådgiver.

– Dette mener vi er svært uheldig, ettersom finansbransjen har stått for norsk næringslivs største kompetanseløft siden 2009 og utdannet mange tusen rådgivere, som igjen er autorisert gjennom  FinAut, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Årlig oppdatering av autorisasjonen

I dag er det ca 12 000 autoriserte rådgivere i bank og forsikring som daglig gir gratis rådgivning til forbrukerne. Disse rågiverne har gjennomgått en omfattende utdanning og bestått eksamen i fagområdet de rådgir om, i etikk og i kundekommunikasjon. De må oppdatere kompetansen sin årlig, hvis ikke stilles autorisasjonen i bero.

– Den rådgiveren som ikke opptrer i overensstemmelse med lovgivning og bransjens egne God skikk-regler, vil fratas autorisasjonen sin. Dersom forslaget til ny finansavtalelov blir vedtatt, vil forbrukerne ha mindre kontroll med hvem de får råd fra, og de må betale for rådgivningen. Derfor er det viktig, både for finansnæringen og for forbrukerne, at rådgivertittelen forbeholdes rådgivere som er underlagt en autorisasjonsordning, sier Nergård, som håper møtet med Justisdepartementet i dag var et skritt i riktig retning når det gjelder bruk av rådgiverbegrepet.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no