Møte med departementer om gjeldsproblemer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møte med departementer om gjeldsproblemer

Mandag 24. september var Finans Norge invitert til møte med kulturminister Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen for å diskutere hvordan finansnæringen kan bidra til å hindre at spillavhengige får tilgang til for mye lån og får gjeldsproblemer. 

foto av Trine Skei Grande, Charlotte Tvedt, Siv Jensen og Gry Nergård
Foto: Kjetil Frøland, Kulturdepartementet

Spillavhengighet er et alvorlig problem for den enkelte avhengige og for dennes pårørende. Gjeldsproblemer er for mange en alvorlig konsekvens av spillavhengigheten, og finansnæringen ønsker å bidra så langt den kan med å begrense dette problemet.

Muligheten til å få kreditt er i utgangspunktet et gode, men i den grad noen tar opp mer lån enn det de kan håndtere, blir det et problem.

Gjeldsportal viktig - ønsker pantesikret gjeld inn

Det viktigste tiltaket for å begrense utlån er god informasjon om hvor mye lån vedkommende har fra før. Gjeldsportalen som finansnæringen nå etablerer vil være det viktigste enkelttiltaket som kan bidra til å motvirke at enkeltpersoner ikke får uoverkommelige gjeldsproblemer. For at gjeldsportalen skal bli så effektiv som mulig ønsker finansnæringen at det må bli mulig å ta også pantesikret gjeld inn i gjeldsinformasjonstjenesten. I dag er det bare usikrede lån som kan tas inn i gjeldsportalen.

Frivillig kredittsperre

Et annet konkret forslag som ble fremmet av finansnæringen i møtet, var muligheten for et bedre register for frivillig kredittsperre, hvor den spillavhengige selv kan legge inn informasjon om at han ikke bør tilkjennes mer kreditt.

Finans Norge vil følge opp disse forslagene videre overfor regjeringen.

Her er Trine Skei Grandes og Siv Jensens oppsummering av møtet:

Bilde nedenfor: Fra møtet med Kulturdepartementet og Finansdepartementet mandag 24. september sammen med representanter fra YaBank, Bank Norwegian og Komplett Bank.
Foto Kjetil Frøland, Kulturdepartementet.

Fra møtet med Trine Skei Grande og Siv Jensen