Liten økning i gjeldsveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Liten økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) økte med en tidel til 5,8 prosent i august, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes sterkere vekst hos ikke-finansielle foretak, mens husholdningene og kommuneforvaltningen trakk i motsatt retning.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 666 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Graf som viser veksten i K2 fra 2012 og fram til i dag.

Husholdningenes gjeldsvekst marginalt ned

Gjeldsveksten i husholdningene ble redusert med en tidel til 5,7 prosent i august. Nivået har nå trendet nedover siden en topp på 6,7 prosent i mai 2017. Veksten i august representerer det laveste vekstnivået på lang tid for husholdningene, men befinner seg fortsatt over veksten i inntekt. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 393 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Sterkere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,6 prosent har veksten falt tilbake. I august tok imidlertid veksten seg opp igjen med en vekst på 6,3 prosent, opp fra 5,9 prosent måneden før. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 775 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 6 prosent i august, opp tre tideler fra måneden før. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 565 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån redusert fra 8,8 prosent til 8,6 prosent i august.