Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til kurs

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til kurs

Finans Norge har mottatt invitasjon fra LDO til kurs om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. Kurset er åpent for alle.   

Mangfold og likestilling i arbeidslivet er prioriterte områder for Finans Norge. For å oppnå varige endringer må det arbeides systematisk og langsiktig, både i den enkelte bedrift og i arbeidslivets organisasjoner. I dette arbeidet er LDO en viktig samarbeidspartner. 

LDOs kurs om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet

Kurset LDO inviterer til passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, fagforeningsansatte, og andre som er opptatt av hvordan likestillings- og diskrimineringsspørsmål kan løses på arbeidsplassen. Kurset består av seks ulike moduler. Det er mulig å melde seg på én, eller flere av de kursmodulene som er aktuelle for deg.

Deltakelse er gratis.

Tid:  9. – 11. oktober

Sted: Mariboes gate 13 (Oslo)

Les mer og meld deg på kurset her.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering!

LDO har sammen med Arbeidstilsynet og partene i utelivsbransjen nylig lansert en felles kampanje mot seksuell trakassering i denne bransjen. Se kampanjen Sette Strek! Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet hvor folk omgås. Innholdet i kampanjen er derfor like relevant for andre bransjer. 

Finansnæringen skal ha arbeidsplasser der ansatte behandler hverandre med respekt. Seksuell trakassering bryter klart med dette og er totalt uakseptabelt. Det er viktig at alle bedrifter har gode varslingsrutiner for seksuell trakassering, og retningslinjer for hvordan ansatte skal opptre overfor hverandre, samtidig som ledelsen er tydelig på oppfølgingen av dette.