Konkurransetilsynet advarer bankene mot rentesignalisering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Konkurransetilsynet advarer bankene mot rentesignalisering

– Hvis bankene svarer konkret når mediene spør hva de vil gjøre med boliglånsrenten, svekkes konkurransen. Slik «signalisering» kan være lovbrudd. Det skriver avdelingsdirektør Gjermund Nese og seniorrådgiver Marita Skjæveland i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Faksimile av kronikk om rentesignalisering.

I kronikken skriver de bl.a. dette:

«Boliglånsrentene får ofte stor oppmerksomhet i mediene, og særlig rundt rentemøtene til Norges Bank. Bankene blir gjerne spurt om hvordan en eventuell renteøkning fra sentralbanken vil slå ut for boliglånskundene. Om en bank svarer konkret på et slikt spørsmål, vil dette fjerne en vesentlig del av den usikkerheten som er forutsetningen for virksom konkurranse i boliglånsmarkedet.

Jo flere banker som i offentligheten gir uttrykk for hva de tenker å gjøre med boliglånsrenten sin, dess mer ødelegges konkurransen i markedet.

Når bankene uttrykker offentlig hva de skal gjøre med renten i fremtiden, kalles det signalisering. I ytterste konsekvens kan signalisering utgjøre brudd på konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid, og resultere i høye gebyrer for de involverte.

Konkurransetilsynet har i de senere årene vært i tett dialog med både enkeltbanker og bankenes bransjeorganisasjon, Finans Norge, når det gjelder signaliseringens negative virkning på konkurransen i markedet. Vi gleder oss på forbrukernes vegne de gangene vi observerer at bankene avviser spørsmål om hva som kommer til å skje med boliglånsrenten ved å vise til at dette kan en ikke kommentere av konkurransemessige hensyn. En slik respons bidrar til å legge til rette for god konkurranse i markedet, til det beste for norske boliglånskunder.

Samtidig kan en fremdeles finne eksempler på uheldig signalisering. I tiden fremover vil det bli mye offentlig oppmerksomhet rundt utviklingen i boliglånsrentene. Da er det viktigere enn noen gang at bankene er bevisst sitt ansvar for å unngå signalisering som kan ødelegge konkurransen i markedet, på bekostning av norske boliglånskunder.»