Høyesterett om AFP og valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høyesterett om AFP og valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Høyesterett skal 18. og 19. september behandle spørsmålet om tap av AFP-retten ved en virksomhetsoverdragelse utløser en valgrett for arbeidstaker. Konkret er spørsmålet om en ansatt kan nekte å bli med over til ny arbeidsgiver fordi hun gjennom overdragelsen mister AFP-rettigheter.

Høyesterett.Foto.

Saken er prinsipielt viktig og vil avklare et vanskelig juridisk spørsmål av betydning både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Finans Norge har derfor trådt inn i saken som partshjelp for å støtte DNB Næringseiendom, som er part i saken. Som partshjelp kan Finans Norge gi sitt syn på saken til Høyesterett. 

Advokat Anne Marie Due, prosessfullmektig for DNB Næringseiendom, vil snakke på vegne av Finans Norge.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no