Høring om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone

Fredag 28. september holdt Stortingets finanskomite høring om endringer i tjenestepensjonene i privat sektor. Sentralt var forslagene om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone. Finans Norge ga sine innspill.

Egen konto

Finans Norge støtter innføringen av egen pensjonskonto og mener denne løsningen vil bli enklere og bidra til bedre oversikt over pensjonene for både arbeidstakere, arbeidsgivere og leverandører. Den vil også gi mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene, og lavere kostnader, som vil gi mer pensjon pr. krone.

Næringens leverandører både ønsker og vil være i stand til å levere de løsninger for egen pensjonskonto som Stortinget og partene i arbeidslivet kan bli enige om. Vi har i høringen påpekt at for å oppnå disse fordelene er det dels helt nødvendig og samtidig hensiktsmessig at et nytt system oppfyller visse kriterier.

Vi påpekte en viktig faktor i den muntlige høringen:
Finans Norge fraråder sterkt at det innføres fritt valg av leverandør for aktiv opptjening. Dette vil gi en kompleksitet som kan gi et kaotisk og uoversiktlig system som motvirker og undergraver fordelene.

Pensjon fra første krone

Når det gjelder forslaget fra SV og Arbeiderpartiet om pensjon fra første krone mener Finans Norge at dette blir for kostbart for bedriftene. Utregninger viser at hele forslaget kan koste arbeidsgiverne opp mot 5 milliarder kroner å innføre for de virksomheter som ikke har det i dag.

Virksomhetene må ha mulighet til å tilpasse sine pensjonsordninger til egen økonomi, arbeidsstokk og situasjon. De virksomhetene som har gitt opptjening fra 1. krone, har vurdert og besluttet at dette har vært en mulig og hensiktsmessig løsning for egen virksomhet. Det bør ikke overstyres av lovgivning eller andre parter som ikke sitter med ansvaret for bedriftenes økonomi, fremtid og arbeidsplasser.

Finans Norge har likevel i vårt høringssvar etter en helhetsvurdering akseptert at man får beholde pensjonsopptjeningen før det er gått 12 måneder.  Mer om begrunnelsen for dette i høringssvaret vi sendte 21. februar.

Alexander A. Lange

Alexander A. Lange

Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon

957 33 289 Alexander.Lange@finansnorge.no