God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling

Den nye bransjenormen «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling» gjelder fra 1. oktober 2018. Medlemsbedriftene skal sørge for at God skikk implementeres og følges. Bransjenormen erstatter «God rådgivningsskikk».

Forsidebilde God skikk

En viktig endring fra den tidligere «God rådgivningsskikk» er at God skikk ikke bare gjelder rådgivning, men rådgivning, informasjon, veiledning og salg i forbrukermarkedet. Reglene gjelder for personlig betjening av rådgiver eller robot, samt for digitale prosesser.

Den nye bransjenormen understreker også at ledere har et særlig ansvar for å unngå rutiner og systemer, herunder belønningssystemer, som ikke bygger opp under reglene.

FinAuts bidrag og bedriftenes ansvar

Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) har utviklet materiell, herunder en digital kommentarutgave, som er til fri bruk i opplæring og som oppslagsverk.

De bedriftsansvarlige (BA) for FinAut har ansvaret for å være kontaktpunkt mot FinAut og sørge for at informasjon distribueres videre til aktuelle målgrupper i bedriften. Det er bedriften selv som har størst kunnskap om hvordan materiell bør formidles i selskapet.

Finans Norge og FinAut oppfordrer medlemsbedriftene til å lage egen informasjonskampanje, og vil be de bedriftsansvarlige om rapportering på hvordan God skikk er implementert i desember 2018.

Informasjon om God skikk er også sendt ut via rundskriv 14/2018.

Kvalitet, tillit og trygghet

Finansnæringens ambisjon er at God skikk-reglene skal sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen. Både medarbeidere og kunder skal ha sikkerhet for at rådgivning og annen kundebehandling er tuftet på God skikk. God skikk kan omtales både som yrkesetiske regler, bransjenorm og atferdsregler. 

Ansvar og konsekvens

Ansvaret for at God skikk følges ligger både på virksomheten og den enkelte medarbeider. Ved et brudd på reglene må det vurderes konkret hvor ansvaret skal plasseres ut fra et årsaksforhold, som kan være sammensatt. Operativ leder vil typisk være ansvarlig for utforming av konkrete kjøreregler for ansatte i kundeposisjon. Hvis slike kjøreregler motvirker formålet med God skikk, kan operativ leder bli ansvarlig. 

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no