Fokus på hvitvaskingsarbeidet i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fokus på hvitvaskingsarbeidet i finansnæringen

Danske Bank offentliggjorde i denne uken funnene fra sine interne granskinger av filialen i Estland. Det som avdekkes understreker betydningen av hvor viktig et systematisk og godt arbeid mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking i bankene er.

Finansnæringen legger hvert år ned stor innsats i å forebygge og bidra til å avdekke hvitvasking og økonomisk kriminalitet i samfunnet. Store investeringer i nye systemer og beredskapsløsninger, sterkt fokus på compliance og kompetanseutvikling og fokus i virksomhetenes ledelse, hos tilsynsmyndigheter og i etterforskingsleddene har bidratt til et godt regime for å forhindre økonomisk kriminalitet via finansnæringen.

Stadig mer avanserte metoder

Samtidig må vi erkjenne at ressurssterke kriminelle interesser alltid vil forsøke å misbruke det finansielle system. De utvikler og benytter stadig mer og mer avanserte metoder. Deres kontinuerlige jakt på våre systemers svakeste ledd, vil alltid representere en utfordring. Det er viktige erkjennelser at disse truslene også kan treffe små aktører i små markeder og at dette arbeidet fremover snarere må styrkes enn svekkes. 

Læringspunkter

Granskingene i Danske Bank gir grunnlag for å trekke læringspunkter også for resten av næringen. Vi vil understreke betydningen av høyt fokus på dette arbeidet, i alle ledd av virksomhetene.