Norsk Gjeldsinformasjon - finansnæringens egen gjeldsportal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk Gjeldsinformasjon - finansnæringens egen gjeldsportal

Flere banker deltar nå i utvikling og testing av løsningen som Norsk Gjeldsinformasjon etablerer. Finansforetakene må regne med at de må levere gjeldsdata i februar/mars neste år. Fra dette tidspunktet vil gjeldsportalen også være åpen for allment bruk. Her finner du informasjon fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Par organiserer gjelden sin. Foto.
Foto: Shutterstock

I november 2017 ble gjeldsinformasjonsloven med forskrift vedtatt for å bidra til bedre kredittvurderinger og forebygge gjeldsproblemer blant enkeltpersoner. Loven omfatter i dag bare usikret gjeld (forbrukslån og kredittkortgjeld), men kan utvides til å omfatte sikret gjeld ved endring av forskriften (§ 2).

Finansnæringens eget selskap, Norsk Gjeldsinformasjon AS, fikk konsesjon som gjeldsinformasjonsforetak i sommer. Utviklingen av løsningen er intensivert og flere banker deltar nå aktivt i utviklingen og testingen av løsningen.

Hvem og hva skal sjekkes i portalen

Gjeldsportalen vil være en enkel spørreportal som ikke lagrer gjeldsinformasjon, men samler inn og formidler tidsriktig informasjon ved hver spørring.

Enkeltpersoner kan få en god oversikt over sin egen kredittkortgjeld og forbrukslån (inklusive renter og omkostninger).

Finansforetak vil få tilgang til den samme oversikten, men vil ikke kunne se hvem som er kredittyter.

Offentlige etater som har hjemmel i gjeldsinformasjonsloven vil kunne innhente samlet og detaljerte gjeldsinformasjonen for alle personer som har usikret gjeld i Norge.

Personvern og sikkerhet

Norsk Gjeldsinformasjon vil etablere en tjeneste som ivaretar nye krav som settes i samfunnet til personvern og sikkerhet. Vår løsning henter derfor gjeldsdata om den aktuelle lånesøker direkte fra finansforetakene og formidler disse, hvoretter persondata slettes fra våre systemer. Vi dupliserer ikke bankenes data. For å kunne å vite hvor vi skal hente gjeldsdata så utvikler vi et indeksregister som viser koblingen mellom fødselsnummer og finansforetakenes organisasjonsnummer. Dette indeksregisteret blir oppdatert daglig.

Vi setter de høyeste krav til informasjonssikkerhet og bruker moderne teknologier for å sikre at behandling og transport av data gjøres sikret og uten at uvedkommende kan få tilgang til disse. Enkeltpersoner kan logge seg på gjeldsportalen ved å bruke BankID for å se hvor mye usikret gjeld de har.

Standard grensesnitt for levering av data

Alle som gir usikret kreditt til forbrukere er lovpålagt å gi gjeldsinformasjon til Norsk gjeldsinformasjon og andre som har fått konsesjon til å drive slik virksomhet. For å gjøre det enklere for de som er pliktige til å gi informasjonen til gjeldsinformasjonsforetakene, er det laget en teknisk standard. Finansbransjen har deltatt i arbeidet og vi tester for tiden vår løsning med dette grensesnittet i samarbeidet med utvalgte finansforetak. Endelig versjon av standarden vil foreligge i nær framtid.

Status og videre plan

Utviklingsarbeidet pågår for fullt. Vi har prioritert arbeidet med utvikling av løsningen for å hente/motta data ved bruk av det standardiserte grensesnittet og tilrettelegge for finansforetakenes spørring. Arbeidet med publikumsportalen er også igangsatt.

Testing er kommet godt i gang og testmiljøer for å håndtere mange finansforetak samtidig vil være klare fra medio oktober. Da vil flere finansforetak kunne starte egen testing og deretter fortsette med testing mot andre finansforetak hvis egentestingen har vært vellykket.

Målsettingen er å ha mesteparten av funksjonaliteten klar til jul. Siste del av arbeidet vil bli fullført i begynnelsen av 1. kvartal 2019. Så snart all utvikling og testing av løsningen er fullført vil vi be om å få en oppstartstillatelse fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Når den foreligger vil alle finansforetak være pliktig til å gjøre gjeldsinformasjonen tilgjengelig for oss. P.t. kan vi ikke gi en eksakt dato for når denne vil foreligge, men sannsynligvis vil finansforetakene måtte kunne levere gjeldsdata i februar/mars neste år. Fra dette tidspunktet vil gjeldsportalen også være åpen for allment bruk.

Vi anbefaler sterkt at finansforetakene som ikke allerede har startet nødvendige aktiviteter, gjør dette nå slik at de kan imøtekomme kravene i loven. BLD har i konsesjonsbrevet presisert at gjeldsportalen også må kunne håndtere «annen type gjeld» (les sikret gjeld). Det anbefales derfor at finansforetakene også vurderer hvordan de kan imøtekomme dette kravet på et senere tidspunkt.

Kontaktinfo

Svein Ove Karstensen, daglig leder
Telefon: 971 72 257
E-post: sok@norskgjeld.no