Finans Norge er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten og formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Initiativet skal påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. 

Illustrasjonsfoto på hvitvasking av penger

Kort om tettpå:

  • Fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Hovedpartnere i tettpå: er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.
  • Landsdekkende samarbeidspartnere er Direktoratet for Byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no