09

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

09

Konkurransetilsynet advarer bankene mot rentesignalisering

– Hvis bankene svarer konkret når mediene spør hva de vil gjøre med boliglånsrenten, svekkes konkurransen. Slik «signalisering» kan være lovbrudd. Det skriver avdelingsdirektør Gjermund Nese og seniorrådgiver Marita Skjæveland i en kronikk i Dagens Næringsl...

Faksimile av kronikk om rentesignalisering.

Nå kommer høststormene

Fest løse gjenstander før vinden fører dem med seg, for nå kommer høststormene for fullt.  Store deler av landet får merke vinden, ifølge meteorologene.

Nedblåste trær ved hus. Foto.

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober

Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft fra 15. oktober i år.  I forskriften utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, og disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn. Det går fram av en melding fra Finansdepartementet.

Teknologiutviklingen endrer arbeidslivet i finansnæringen

De store teknologiendringene rundt oss vil påvirke finansnæringen i stor grad og medføre store endringer i hvordan vi jobber og hvilken kompetanse vi har behov for. Finans Norge har nylig laget en egen rapport som ser på teknologiutviklingen og fremtidens arbeidsliv i finansnæringen. Mer om rapporten på arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerrs blogg.

Ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finanstilsynet om forslag til utfyllende forskrifter om krisehåndtering i banksektoren, innskuddsgaranti og Bankenes sikringsfond. Bankene ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring.

Norsk Gjeldsinformasjon - finansnæringens egen gjeldsportal

Flere banker deltar nå i utvikling og testing av løsningen som Norsk Gjeldsinformasjon etablerer. Finansforetakene må regne med at de må levere gjeldsdata i februar/mars neste år. Fra dette tidspunktet vil gjeldsportalen også være åpen for allment bruk. Her...

Par organiserer gjelden sin. Foto.
Foto: Shutterstock

Omdømme er bedriftens viktigste verdi

I tillegg til gode produkter og tjenester er høy etisk standard og et tydelig samfunnsansvar det som bidrar mest for at finansnæringen skal ha et godt omdømme. Derfor hadde FinAut satt omdømme på dagsorden i sitt årlige utviklingsseminar 5. september. Les mer hos FinAut.

Ny veiviser for et inkluderende arbeidsliv

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken hjelp og støtte NAV kan gi bedrifter som ønsker å bidra til å ta inn ansatte som har møtt ulike hindringer på veien til å skaffe seg en jobb. Partene i arbeidslivet har laget en veileder for at ledere,...

inkludering.alder.handikap.gruppe.shutterstock.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

NUES arrangerer sitt årlige forum for eierstyring og selskapsledelse for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. Årets forum avholdes onsdag 17. oktober kl. 0900 – 1130 på Bjørvika konferansesenter.

Nesten ny rekord i kortbruk og rekordvekst i tæpping

Tall fra Nets og BankAxept viser at det i august ble utført 172,4 millioner kortkjøp, en vekst på 3,3 prosent sammenlignet med august i fjor. Kortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for mer enn 57,8 milliarder kroner, en økning på 3,4 prosent i...

Kontaktløs betaling i butikk.Foto.

Prosjektforum søker nye oppdrag

Prosjektforum er en del av masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. En gruppe master-studenter løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling. Nå søker studieprogrammet nye oppdrag fra næringslivet.

Forsikringsdistribusjons-direktivet (IDD) gjennomføres i Norge

EUs nye forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) trer i kraft i EU fra 1. oktober 2018. Regelverket vil også snart gjennomføres i Norge. Hva er de viktigste nyhetene i regelverket og hvilken betydning vil det få for norsk forsikringsnæring?

Par konfererer med forsikringsagent. Foto.

46 000 kjøretøy fortsatt uforsikret

Mange bileiere, eiere av mopeder og andre kjøretøy har fortsatt ikke skaffet seg lovpålagt bilforsikring. Disse risikerer å bli gjeldsslaver dersom de skader andre mennesker i en ulykke.

Mange biler i kø. Foto.

Ti forenklingstiltak for norsk næringsliv

På oppdrag fra næringsministeren har Finans Norge utarbeidet en liste på ti tiltak som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv. Digitaliseringssamarbeid mellom offentlig og privat sektor og likestilling av kontopenger og kontanter er to av tiltakene.

Magnus Thue og Jan Digranes. Foto.
Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet mottar Finans Norges forenklingsforslag av Jan Digranes i Finans Norge. Foto: Charlotte Tvedt.

God vekst i innskuddspensjon

Ved utløpet av andre kvartal 2018 forvaltet livsforsikringsselskapenes til sammen ca. 233 mrd kroner i innskuddspensjon. Dette er en økning på 20 prosent siden utløpet av andre kvartal 2017. 

Folkemengde. Foto.

Finansnæringen bidrar til topp-ti plassering for Norge

Norge avanserer fra 10. plass til en solid 6. plass på kåringen av de mest digitale nasjonene i verden. Det viser IMD Worlds «Digital Competitiveness Ranking 2018». En av de viktigste faktorene som blir trukket fram som grunnen for Norges hopp oppover på listen, er det som skjer innenfor bank- og finanssektoren.