Sparebanken Øst er best i landet til å lære ungdommer om personlig økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sparebanken Øst er best i landet til å lære ungdommer om personlig økonomi

Sparebanken Øst danket ut 11 andre lokalbanker og ble onsdag kåret til vinner av Finansstafetten 2018. Prisen går til den finansbedriften i landet med best gjennomføring av «En dag i skolen» og Ungt Entreprenørskaps programmer «Økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv».

Grethe Ingeborg Nykkelmo,UE, Janne M Kristensen og Per Øyvind Mørk, Sparebanken Øst, Idar Kreutzer, Finans Norge. Foto.
Finansstafetten 2018: Grethe Ingeborg Nykkelmo (UE) Janne M. Kristensen og Per Øyvind Mørk (Sparebanken Øst) og Idar Kreutzer (Finans Norge). Foto: Ann Håkonsen.

Direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon, Per Øyvind Mørk og markedskonsulent Janne M. Kristensen mottok prisen på vegne av banken under Finans Norges skolekonferanse onsdag 22. august.

– Vi er utrolig stolte og takknemlige for denne anerkjennelsen. Personlig økonomi er et kjempeviktig tema som vi tar på alvor, og vi har jobbet kontinuerlig med dette og bygget stein på stein over flere år, sier Mørk.

Solid formidlingsevne om vanskelig tema

Ungt Entreprenørskap Buskerud og Sparebanken Øst har hatt et svært godt samarbeid i en årrekke. Banken plukker ut medarbeidere fra ulike avdelinger og nivåer, og de ansatte gjennomgår et internt opplæringsprogram før de reiser ut til skolene.

– Vi får veldig hyggelige tilbakemeldinger fra skolene og veilederne har opplevd å bli stoppet på gaten av ungdommer som forteller at opplegget var lærerikt. Dette gjør våre ansatte ved siden av annen bankjobb, så det er gledelig at de klarer å gjøre et vanskelig tema spennende. Det handler om personlig engasjement og formidlingsevne, og at vi kombinerer teori og praksis, sier Mørk.

Totalt har 12 veiledere vært i 52 klasser på 9. og 10.trinn på 13 ungdomsskoler, i tillegg til noen spesialoppdrag på voksenopplæring for fremmedspråklige og tilrettelagt undervisning. Tilsammen har 1287 Buskerudelever fått undervisning i skoleåret 2017/18.

Viktig brobygger mellom skole og bank

«Finansstafetten – en dag i skolen» er et samarbeid mellom Finans Norge og Ungt Entreprenørskap. Intensjonen er å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv, og bidra til økt allmennopplysning innen personlig økonomi. I skoleåret 2017/28 fikk nærmere 40 000 elever i hele landet besøk av ansatte i finansnæringen gjennom programmene.

– Forståelse for personlig økonomi er svært viktig for at unge skal klare seg godt videre i livet. Gjennom Ungt Entreprenørskaps programmer får de lære seg å reflektere slik at de får større bevissthet og innsikt om personlig økonomi og hvilke konsekvenser personlige valg kan få. Vi er imponert over hvordan Sparebanken Øst legger opp arbeidet og jobber systematisk med opplæring og gjennomføring av undervisningen, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Juryens begrunnelse

Banken gjør et grundig arbeid i skoleringen av sine veiledere og vektlegger personlig engasjement og formidlingsevne i møte med elevene.

De ansatte streber etter å holde høy kvalitet på sine gjennomføringer og hvert år gjennomføres en årlig spørreundersøkelse blant lærere og elever. Hensikten er å kartlegge bankansattes prestasjon, samt lærere og elevenes mening om programmet. Gjennom systematisk arbeid og stort personlig engasjement fra de ansatte har banken opparbeidet seg et meget godt renommé og stadig flere skoler ønsker besøk.

Hederlig omtale til SpareBank 1 Lom og Skjåk

Hederlig omtale. Foto.Hederlig omtale går til SpareBank 1 Lom og Skjåk. Banken er et godt eksempel på en lokalbank som engasjerer seg spesielt godt i skole- og næringslivssamarbeidet i fylket. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har vart i flere år, og banken har gradvis nådd en større andel av elevene i sitt nedslagsfelt. I dag gjennomfører de Økonomi og karrierevalg på alle ungdomsskoler i sitt område.

Hederlig omtale går til SpareBank 1 Lom og Skjåk, med veilederne Kjell Ola Haugen og Kristin Plassen Bakken i spissen.

Foto: Idar Kreutzer (Finans Norge), Kjell Ola Haugen og Kristin Plassen Bakken (SpareBank 1 Lom og Skjåk) og Grethe Ingeborg Nykkelmo (Ungt Entreprenørskap).

Økonomi og karrierevalg

Finans Norge samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) om programmet Økonomi og karrierevalg som blant annet dreier seg om personlig økonomi. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder fra lokale banker. Økonomi og...

Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet opplæringsprogrammet Sjef i eget liv! for videregående skole. Det er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern...