Skadestatistikken for første halvår er klar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikken for første halvår er klar

Skadebildet preges av en kald og snørik vinter, og en varm og tørr sommer.

Erstatning for landbasert norsk forsikring (ekskl. Norsk Naturskadepool) ble i første halvår på 20,8 milliarder kr. Det er en økning på 9 prosent fra samme periode i fjor. Størst økning var det på private hus, hytter og innbo/hjem med nesten 25 prosent, deretter motorkjøretøy med nesten 9 prosent økning.  

Totale erstatninger på private hus, hytter og innbo/hjem var på nesten 4,4 milliarder kr hittil i år, hvorav brannerstatningene utgjorde 1,5 milliarder (+14 prosent fra i fjor) og erstatninger etter vannskader ble på rett under 1,5 milliarder kr (+30 prosent fra i fjor).

Det ble erstattet frostskader for 267,6 mill. kr på bygninger og innbo. Sammenlignet med den milde vinteren i 2017 var dette en økning på 211 prosent. Som følge av snøsmelting ble det også store erstatninger på vanninntrenging utenfra og stopp i avløp; til sammen 653,3 mill.kr som er en økning fra i fjor på nesten 80 prosent.

Færre personskader i trafikken

På motorkjøretøy ble det erstattet skader for nesten 7,7 milliarder hittil i år, hvorav kaskoerstatningene økte med nesten 500 mill. kr fra i fjor og ble på 3,7 milliarder kr.

De mange kasko- og redningsskadene kan skyldes vinterens vekslende kjøreforhold. Personskadene derimot fortsetter å avta, både i antall og konsekvens. Hittil i år ble det meldt 4 872 personskader med et anslått erstatningsbeløp på nesten 628 mill. kr, mens det for fem år siden ble meldt 5 722 og med et beløp på nesten 1 milliard kr. I samme periode har bilparken økt med rundt 7 prosent.

Båt og reise

Sommeren har gitt mange fritidsbåtskader og da spesielt havari/grunnstøting. Nesten 212 mill. kr i erstatningsbeløp hittil i år.

Også reiseskadene har økt mye i første halvår i år og hvor erstatning etter reisesykdom igjen økte mest. Erstatning etter reiseskader ble på totalt 1 085 mill. kr hittil, hvorav nesten halvparten gjelder sykdom.  

Rekordmange båtskader

Etter første halvår har forsikringsselskapene fått melding om til sammen 2429 båthavarier, viser tall fra Finans Norge. Det er flere havarier enn noen gang før og en økning på 32 prosent sammenlignet med fjoråret.

Båt i fart. Foto.

Reiseerstatningene går til værs

Stadig flere nordmenn blir syke på utenlandsreise. Etter første halvår er det rekordhøye sykeerstatninger, viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

Kofferter på flyplass
Foto: Shutterstock