Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert med to tideler til 5,7 prosent i juli ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes svakere vekst hos ikke-finansielle foretak og i kommuneforvaltningen. Husholdningenes gjeldsvekst var uendret.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 637 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Figur over utviklingen

Husholdningenes gjeldsvekst stabil

Gjeldsveksten i husholdningene forble uendret på 5,8 prosent i juli. Nivået har holdt seg stabilt de siste 3 månedene, men har det siste året trendet nedover. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 375 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Svakere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,6 prosent har veksten falt tilbake. I juli endte veksten på 5,9 prosent, en reduksjon fra 6 prosent måneden før. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 766 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,7 prosent i juli, ned to tideler fra måneden før. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 537 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån redusert fra 8,9 prosent til 8,8 prosent i juli.