Positive til forskrifter for forbrukslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive til forskrifter for forbrukslån

Finans Norge mener det er positivt at retningslinjene for forbrukslån nå blir forskrifter. Det sikrer at alle aktørene i det samme markedet må følge de samme reglene.

Gry Nergård. Foto.
– Vi støttet behovet for at retningslinjene skulle avløses av forskrifter, sier Gry Nergård i Finans Norge. Foto: Kolonihaven

Finansdepartementet ba i sommer Finanstilsynet om å levere et forslag til forskrifter for utlånspraksis for usikret kreditt. Finanstilsynet har i dag sendt sitt forslag på høring. Forskriften bygger i det store og hele på gjeldene retningslinjer for det samme markedet. Den viktige endringen er at man i retningslinjer opererer med ordet «bør», mens man i forskrift operer med ordene «må» og «skal». Det setter noen absolutte grenser og gir lite tolkningsrom i praktisering av forskriften.

Mange fulgte ikke retningslinjene

Forskriften kommer som en følge av en undersøkelse blant alle forbrukslånsaktørene i Norge, der man fant at mange aktører ikke fulgte retningslinjene på viktige punkter.

– Vi støttet behovet for at retningslinjene skulle avløses av forskrifter, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

– Dette er regler som skal bidra til å hindre at noen tar opp mer forbrukslån enn man kan håndtere. Finans Norge har på flere områder støttet eller selv gjennomført tiltak for å forhindre nettopp dette. VI laget bransjenorm for markedsføring av slike produkter før Justisdepartementet kom med forskrifter. Finans Norge har jobbet gjennom mange år for å få på plass et lovverk som sikrer et godt gjeldsregister. Dette er nå på vei. Og vi har støttet og arbeidet for at alle våre medlemsbedrifter følger praksisen om at hele det utestående beløpet på kredittkortet skal fremkomme som skyldig beløp på fakturaen, poengterer Nergård.

Sterke innstramninger

Forskriften bygger i det store og hele på gjeldende retningslinjer, men det medfører likevel sterke innstramninger. For eksempel skriver man i retningslinjene at «avdragstiden ikke bør overstige 5 år». I forskriften setter man nå en endelig frist for når lånet skal være tilbakebetalt med ordlyden «avdragstiden skal ikke overstige 5 år».

– Finans Norge vil sammen med våre medlemmer gå gjennom forskriften og påpeke eventuelle utilsiktede virkninger av den. Dette vil vi komme tilbake til i vårt høringssvar, sier Gry Nergård.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no