Opprettholder signal om renteheving i september

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Opprettholder signal om renteheving i september

Norges Banks opprettholder styringsrenten på 0,5 prosent, og holder fast på at renten sannsynligvis vil bli hevet i september.

Rentebeslutningen kommer etter et såkalt mellommøte, hvilket innebærer verken oppdaterte anslag eller publisering av Pengepolitisk rapport.

Norges Bank viser i pressemeldingen til at utsiktene og risikobildet ikke synes vesentlig endret siden den pengepolitiske rapport som ble lagt frem i juni. Norges Banks hovedstyret mente da at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september i år. Hovedstyret peker nå på at oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette om lag som forventet. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke.

Neste rentebeslutning offentliggjøres torsdag 20. september kl. 10.00.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no