Forsikringssvindel bør straffes strengt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringssvindel bør straffes strengt

Høyesterett har nylig avgjort at fengselsstraff kan brukes i en sak der et forsikringsselskap ble forsøkt svindlet for 58.000 kroner. – Det er positivt at Høyesterett har slått fast at svindel bør straffes hardt også av allmennpreventive hensyn, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Kamera, solbriller, mobiltelefon, kart, kompass, sko mm som skal illustrere reise. Foto.
Foto: Shutterstock

Den aktuelle saken gjelder straffeutmålingen for forsikringsbedrageri og dokumentfalsk knyttet til dette. Spørsmålet var om straffen skulle være samfunnsstraff eller ubetinget fengsel.

Tiltalte hadde forfalsket kvitteringer og urettmessig krevd erstatning på flere eiendeler.

Mannen var først dømt til samfunnsstraff, men påtalemyndigheten anket denne dommen til Høyesterett og fremholdt at ubetinget fengsel ville være riktig i saken.

I Høyesterett ble det fastslått at dommen ble satt til 21 dagers fengsel.

Dommen vil få betydning for straffeutmålingen i andre saker som gjelder forsikringssvindel.

Viktig å anmelde

Finans Norge mener det er viktig at forsikringsselskapene politianmelder forsikringssvindel.

Svindel er et alvorlig samfunnsproblem som må belyses. 

– Vi mener samfunnsstraff kan være et godt virkemiddel i enkelte saker, men konsekvensene av svindel er svært alvorlige. Forsikring er bygget på tillit og de alle fleste kundene er ærlige. Potensielle svindlere bør kjenne til at svindel kan få store konsekvenser, sier Neverdal.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no

Rekordmye forsikringssvindel avslørt

I fjor ble det avdekket forsikringssvindel for til sammen 428 millioner kroner, viser Finans Norges svindelrapport for 2017. Dette er mer enn noen gang tidligere.