Finans Norges skolekonferanse 2018: - Barn forstår mer om økonomi enn vi tror

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges skolekonferanse 2018: - Barn forstår mer om økonomi enn vi tror

Barn i alderen 10-12 år forstår økonomiens DNA, også kalt de tre grunnprinsippene: verdier, ressurser og tid. Fordi barn i dag vokser opp i en digital verden, gir det ingen mening for dem å skille mellom det digitale og det analoge. Dette er noen konklusjoner i et svensk forskningsprosjekt som legges frem på Finans Norges skolekonferanse 22.august.

Bilde av skoleelever og en lærer

Patrik Hernwall fra Stockholms universitet er en av forskerne bak prosjektet «Barn och ekonomi i et digitalt sammanhang». Han mener at forskningsresultatene bør være av interesse for de som driver økonomiopplæring av barn. 

– Man må ta utgangspunkt i barnas egne erfaringer. Opplæringsprogram blir vanligvis laget med utgangspunkt i de voksnes referanser. Da blir det gjerne altfor abstrakt.

Et annet viktig poeng ifølge forskeren er at privatøkonomien vår er blitt mer kompleks enn den var tidligere.

– Økonomiopplæringen må derfor skje trinnvis. Først må barna lære å mestre hverdagsøkonomien, og i neste omgang må de lære å forstå begreper og prinsipper i finansmarkedet, sier Patrik Hernwall.

På konferansen 22.august får du høre mer om Patrik Hernwalls forskningsprosjekt, og hvilke konsekvenser dette bør få for de som skal drive økonomiopplæring av barn og ungdom.