08

Gå til hovedinnhold

08

Positive til forskrifter for forbrukslån

Finans Norge mener det er positivt at retningslinjene for forbrukslån nå blir forskrifter. Det sikrer at alle aktørene i det samme markedet må følge de samme reglene.

Gry Nergård. Foto.
– Vi støttet behovet for at retningslinjene skulle avløses av forskrifter, sier Gry Nergård i Finans Norge. Foto: Kolonihaven

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert med to tideler til 5,7 prosent i juli ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes svakere vekst hos ikke-finansielle foretak og i kommuneforvaltningen. Husholdningenes gjeldsvekst var uendret.

Og vinneren er: «premiefritak»!

For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd? Gry Nergård ser i et...

Nei-ord. Graf.

Viderefører ikke særregulering av norske banker

I et brev til Finans Norge, avklarer i dag finansminister Siv Jensen at man fra norsk side ikke vil videreføre særregler for regulering av norske banker. Dette er viktig for kapitaltilgangen til norsk næringsliv og særlig de små og mellomstore bedriftene.

Siv Jensen. Foto.

Årets seniorprofil 2018

Senter for seniorpolitikk (SSP), som arbeider for å synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet, deler årlig ut prisen Årets seniorprofil. Finans Norge oppmuntrer medlemsbedriftene til å nominere aktuelle medarbeidere til prisen.

mann.senior.junior.arbeid.
Kilde: Shutterstock

Finans Norge med skriveplass til master-student

Rebecca Kjihl, som studerer ved Universitetet i Oslo, har fått skriveplass hos Finans Norge for å skrive masteroppgaven sin i høst. – Det er veldig hyggelig å kunne samarbeide med UiO på denne måten, og flott at studenter er interessert i temaer som er...

Idar Kreutzer og Rebecca Kjihl. Foto.
Idar Kreutzer og Rebecca Kjihl

Like konkurransevilkår gir mer stabilitet og omstilling

Norske myndigheter har nå mulighet til å fjerne norske bankers konkurranseulempe i Norge. Det vil øke næringens evne til å finansiere norske bedrifter og nødvendig omstilling. Finansdepartementet bør derfor ikke lytte til råd fra Finanstilsynet som ønsker å...

Foto av et skilt der det står "Bank"

Dempet optimisme i husholdningene

Etter en sterk vekst i nordmenns fremtidsoptimisme, viser Forventningsbarometeret dette kvartalet et fall, selv om folk flest fortsatt har positiv fremtidstro. – En varslet renteoppgang og tiltagende uro i verdensøkonomien kan være noe av forklaringen til...

Illustrasjon av folkemengde.tegning.

Sparebanken Øst er best i landet til å lære ungdommer om personlig økonomi

Sparebanken Øst danket ut 11 andre lokalbanker og ble onsdag kåret til vinner av Finansstafetten 2018. Prisen går til den finansbedriften i landet med best gjennomføring av «En dag i skolen» og Ungt Entreprenørskaps programmer «Økonomi og karrierevalg» og...

Grethe Ingeborg Nykkelmo,UE, Janne M Kristensen og Per Øyvind Mørk, Sparebanken Øst, Idar Kreutzer, Finans Norge. Foto.
Finansstafetten 2018: Grethe Ingeborg Nykkelmo (UE) Janne M. Kristensen og Per Øyvind Mørk (Sparebanken Øst) og Idar Kreutzer (Finans Norge). Foto: Ann Håkonsen.

Reiseerstatningene går til værs

Stadig flere nordmenn blir syke på utenlandsreise. Etter første halvår er det rekordhøye sykeerstatninger, viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

Kofferter på flyplass
Foto: Shutterstock

Ikke en svarteliste

Etter DNs oppslag i helgen, kan man få inntrykket av at bankene opererer med hemmelige svartelister som påfører helt tilfeldige mennesker store problemer. Dette er feil. Politikerne har vedtatt lover som pålegger finansnæringen i hele verden å følge ekstra...

DNs forside 18. august 2018. Faksimile.

Rekordmange båtskader

Etter første halvår har forsikringsselskapene fått melding om til sammen 2429 båthavarier, viser tall fra Finans Norge. Det er flere havarier enn noen gang før og en økning på 32 prosent sammenlignet med fjoråret.

Båt i fart. Foto.

Redusert sykefravær i finans, men ikke helt i mål

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har nå vart i 17 år og skal etter planen reforhandles denne høsten. Et av hovedmålene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Også for finansnæringen gjenstår en del arbeid for å...

Forkjølet person. Foto.

Mye kortbruk i juli

Tall fra Nets og BankAxept viser at det i juli ble utført 166,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4,2 prosent sammenlignet med juli i fjor. Kortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for nesten 57,2 milliarder kroner, en økning på 1,5 prosent i...

Hånd som holder kredittkort. Foto.

Forsikringssvindel bør straffes strengt

Høyesterett har nylig avgjort at fengselsstraff kan brukes i en sak der et forsikringsselskap ble forsøkt svindlet for 58.000 kroner. – Det er positivt at Høyesterett har slått fast at svindel bør straffes hardt også av allmennpreventive hensyn, sier...

Kamera, solbriller, mobiltelefon, kart, kompass, sko mm som skal illustrere reise. Foto.
Foto: Shutterstock

Iman Winkelman til Finans Norge

Iman Winkelman er ansatt som seniorrådgiver, næringspolitikk og myndighetskontakt i Finans Norge. Winkelman kommer fra stillingen som leder for Virke Inkasso, og starter hos Finans Norge 1. oktober.

Iman Winkelman. Foto.