Tilgang til Folkeregisteret – trenger likevel ikke forevise konsesjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilgang til Folkeregisteret – trenger likevel ikke forevise konsesjon

Finans Norge videreformidlet i en melding 18. juni 2018 på sine nettsider en beskjed fra Skatteetaten om at finansforetak i søknad om utvidet tilgang til Folkeregisteret må forevises konsesjon. Bakgrunnen var at overgangsordningen i forbindelse med ny lov om folkeregistrering avsluttes i oktober 2018.

I etterkant av meldingen har Finans Norge vært i dialog med Skattedirektoratet om det ikke var mulig for Skatteetaten å skaffe slik informasjon direkte fra Finanstilsynet, herunder via tilsynets konsesjonsregister. Direktoratet har i dag meddelt Finans Norge om at man endrer kravene til dokumentasjon for søknader fra finansforetak. Det er nå tilstrekkelig at finansforetakene erklærer at de har konsesjon. SKD kontrollerer dette mot konsesjonsregisteret.

Mer informasjon på skatteetatens nettsider

På infotorget er det gitt informasjon og en ferdig utfylt søknad som kan benyttes