Ny personopplysningslov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny personopplysningslov

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli, og med det er EUs personvernforordning – GDPR – gjennomført i Norge.

Foto. Hånd som trykker på skjerm.

Banker og forsikringsselskaper behandler personopplysninger i stor grad, og har til nå hatt konsesjon fra Datatilsynet for dette. Disse konsesjonene bortfaller med den nye loven, og Finans Norge har derfor i lengre tid arbeidet med bransjenormer for behandling av personopplysninger. Datatilsynet skal godkjenne normene. Vi har i dag sendt brev til Datatilsynet om at bransjenormene nå er klare for oversendelse til tilsynet. I brevet ber Finans Norge om et møte for å gjennomgå bransjenormene samt få en redegjørelse fra Datatilsynet for hvordan tilsynets arbeid mot godkjenning av normene vil organiseres.

Regelverket for bankers og forsikringsselskapers behandling av personopplysninger er ikke endret i vesentlig grad, men det er flere nye forhold som følge av ny lovgivning. En arbeidsgruppe bestående av personverneksperter fra medlemsforetakene har analysert den nye reguleringen. Flere notater om dette er tilgjengelig for Finans Norges medlemmer på medlemssidene våre under fanen Personvern.

Sparebankstiftelsene behandler også personopplysninger. Finans Norge sendte i juni rundskriv til alle stiftelsene med orientering om hvordan den nye loven vil påvirke stiftelsenes arbeid.