Stortinget vil endre finansskatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stortinget vil endre finansskatten

En enstemmig finanskomite vil pålegge regjeringen å fremme forslag om en ny finansskattemodell. Regjeringen får frist til statsbudsjettet for 2020 med å fremme forslaget.

Dermed har Stortinget slått fast at de ønsker en omlegging av finansskatten, hvor den uheldige ekstra arbeidsgiveravgiften på ansatte i finansnæringen fjernes. Det blir nå opp til Finansdepartementet å komme tilbake med forslag til hvordan omleggingen skal skje.

– Det er svært gledelig at Stortinget har slått fast det vi har hevdet, at en ekstra skatt på arbeidsplasser i finansnæringen er svært lite heldig, og at denne derfor må legges om. Det er også positivt at man har gitt en så konkret frist for omleggingen. Vi vil holde tett dialog med Finansdepartementet for å finne løsninger som slår mindre uheldig ut for finansnæringen, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Det vil ikke være realistisk å forvente at finansskatten reduseres.

– Stortinget har vært veldig tydelig på at inntektene fra finansskatten skal være den samme, og at det er utformingen av den som nå skal revurderes, sier Fåne.

Stortingets finanskomite avga torsdag sin innstilling om forslaget til omlegging av finansskatten, som Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF fremmet i april i fjor. Det er en enstemmig komite, inkludert regjeringspartiene som støtter forslaget.

Skal vurdere alternative modeller

Komiteen har ikke konkludert med hvordan omleggingen skal skje, men har gitt dette oppdraget til regjeringen. Men komiteen er tydelig på at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal fjernes. De peker imidlertid på et par alternative modeller som kan vurderes. Det ene er en innføring av moms på finansielle tjenester og avgift på margininntekter, og det andre er en ekstra selskapsskatt på overskudd.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no