Personlig økonomi fortsatt en del av samfunnsfag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personlig økonomi fortsatt en del av samfunnsfag

Finans Norge og flere andre høringsinstanser har reagert negativt på forslaget fra Utdanningsdirektoratet om at personlig økonomi og forbrukerrettigheter fjernes fra samfunnsfaget i forbindelse med fornyelse av skolefagene. Nå har direktoratet lyttet til kritikken og vil likevel beholde temaet i faget. Det er Finans Norge glad for.

Bilde av elever og lærer rundt et bord

– Å kunne mestre sin egen hverdag og se seg selv i et samfunnsperspektiv handler også om grunnleggende økonomikompetanse, og det er helt naturlig at de unge lærer om dette i samfunnsfag, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge og fortsetter; 

– Ungdom må lære å ha oversikt og kontroll over personlig økonomi, og de må lære å se sammenhengen mellom valg som gjøres av den enkelte, for de berørte familiene og for samfunnet. I høringsrunden tidligere i vår var vi overrasket over at man ikke så at personlig økonomi hørte hjemme i dette perspektivet.

I arbeidet med å fornye fagene har Udir vært opptatt av å bestemme det viktigste innholdet i fagene, de såkalte kjerneelementene. De foreslo fjerne temaet personlig økonomi, uten at Finans Norge kunne se noen annen god begrunnelse for å gjøre dette enn at faget måtte «slankes». Nå har altså Utdanningsdirektoratet snudd og besluttet at personlig økonomi skal være en del av samfunnsfagets kjerneelementer.

Videre arbeid med fagfornyelsen

Forslaget til kjerneelementer skal nå endelig vedtas av Kunnskapsdepartementet. Til høsten starter arbeidet med å utforme de konkrete lærerplanene.

– Finans Norge er spent på det videre arbeidet med å fornye fagene og vi vil særlig følge med på arbeidet med å inkludere det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring med personlig økonomi i planene, sier Johansen i Finans Norge.

Høsten 2020 innføres de nye fagplanene. Arbeidet med å bestemme det viktigste innholdet i fagene, de såkalte kjerneelementene, er et ledd i arbeidet med å legge en ny retning for fornyelse av skolen gjennom Ludvigsen-utvalgets innstilling i «Fremtidens skole» (NOU:2015:8), og Meld. St. 28.