Personlig økonomi blir del av skolens kjerneelementer fra 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personlig økonomi blir del av skolens kjerneelementer fra 2020

Skolen får nye læreplaner fra høsten 2020. Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som skal være det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene. Personlig økonomi blir del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap.

Fagfornyelsen skal bidra til å gi elevene den kompetansen de trenger i møte med samfunnet og
arbeidslivet i årene fremover. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skal fornyes. Målet er å styrke elevenes faglige forståelse og legge bedre til rette for dybdelæring. Fagene skal også bli mer praktiske.

Endringene blir flere, og blant annet innebærer de at personlig økonomi løftes frem som del av kjerneelementene i matematikk. Programmering og algoritmisk tankegang blir også en del av mattefaget. Samfunnsfag får spesielt ansvar for digitale ferdigheter. I videregående skole skal faget hete samfunnskunnskap. Personlig økonomi skal ligge under kjerneelementet identitet og livsmestring.

Bakgrunn

Dagens læreplaner har for mange tema, og målet med fagfornyelsen er å styrke den faglige forståelsen til elevene og legge bedre til rette for dybdelæring. Det siste året har ulike faggrupper arbeidet i regi av Utdanningsdirektoratet med hva som skal være kjerneelementene, eller det viktigste og mest sentrale i de ulike fagene. I løpet av arbeidet har det kommet inn 6 700 innspill. Nå starter Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utforme læreplanene som skal foreligge i 2019 og innføres fra høsten 2020.