Pensjonsordlisten har fått engelske oversettelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pensjonsordlisten har fått engelske oversettelser

Finans Norges pensjonsordliste har nå også fått engelske oversettelser. Et samarbeid med redaksjonen i den digitale ordboken Clue har gjort dette mulig. Ordlista er dermed blitt et enda bedre verktøy både for forsikringsselskapene og publikum.

Pensjonsordlisten forklarer ord og uttrykk som gjerne dukker opp i forbindelse med pensjon, men som kan være vanskelige å forstå. Til sammen er det nå 184 oppslagsord i ordlisten.

Det er meningen at forsikringsselskapene skal bruke så enkle ord som mulig i sin kommunikasjon med forbrukerne. Slike ord finner de i ordlista. Men også forbrukere kan gå inn i ordlisten og se hva ulike ord og uttrykk på pensjonsområdet betyr. Så langt i 2018 har det vært om lag 2500 oppslag i pensjonsordlisten på vår nettside. Vårt ønske er at enda flere skal bruke den.

Også på engelsk

– Vi har nå lagt inn engelske oversettelser av disse ordene. Det er Clue som har oversatt alle ordene for oss. Oversettelsene kan være nyttige for både bedrifter og privatpersoner og kan også bidra til at pensjonsleverandørene bruker mer standardiserte pensjonsbegrep, sier forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård. Ordlisten revideres jevnlig og Clue har også bidratt med gode redaksjonelle innspill til ordlisten.

Arbeidsgruppe

Ordlisten er en del av Finans Norges språkløfte som ble lansert i 2016: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Det er en arbeidsgruppe med representanter fra forsikringsselskapene, Språkrådet, Forbrukerombudet og Finans Norge som godkjenner de termene som kommer inn i ordlisten. På den måten sikrer vi at alle i bransjen har samme forståelse av begrepene, og at det er godt og forståelig språk.

Her er ordlisten