Oppdatert veileder om legitimasjon og flyktningers tilgang til banktjenester

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppdatert veileder om legitimasjon og flyktningers tilgang til banktjenester

Finans Norge har oppdatert veilederen om legitimasjonskontroll av utlendinger som har fått oppholdstillatelse i Norge og om tilgang til banktjenester.

Finans Norge publiserte 19. mai 2017 et rundskriv om legitimasjonskontroll og tilgang til banktjenester for utlendinger (flyktninger mv.) som har fått opphold i Norge, rundskriv nr. 10/2017 vedlagt veileder. På bakgrunn av innspill fra medlemsforetak, og i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI), er det utarbeidet nye versjoner av rundskriv og veileder, datert 13.06.2018.

Endringene gjelder blant annet en presisering av hvilke grupper veiledningen gjelder for, dokumentasjon som skal fremlegges, samt presiseringer av hvem som mottar vedtaksbrev fra IMDi mm.