Ønsker forskrift om forbrukslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker forskrift om forbrukslån

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finansforetakenes utlånspraksis når det gjelder forbrukslån. Det varsler finansminister Siv Jensen.

– Fornuftig med forskrift

– Finans Norge støttet innføringen av retningslinjer for utlånspraksis for forbrukslån da disse ble innført. Det kan være fornuftig av hensyn til å sikre at alle foretak følger reglene at de blir fastsatt som forskrift i stedet for retningslinjer, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

– En forskrift fører til mer enhetlig praksis og klarere sanksjoner for de som eventuelt ikke følger reglene, sier Fåne.

Frist til september

Arbeidet med forskriftsforslag bør ta hensyn til Finanstilsynets videre oppfølging av retningslinjene, samt den samlede virkemiddelbruken på området, heter det i meldingen fra Finansdepartementet.

Finanstilsynet har fått frist til 1. september med å legge fram utkast til forskrift og tilhørende høringsnotat.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no