Markedsstatistikk for 1. kvartal 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for 1. kvartal 2018

Markeds- og regnskapsstatistikken for 1. kvartal 2018 er ferdigstilt. Statistikken viser at det så langt i 2018 er innbetalt om lag 25 mrd. kroner til livsforsikrings- og pensjonsavtaler. Innbetalinger til produkter med investeringsvalg står for 38 prosent av de innbetalingene.

Noen hovedpunkter 

  • Innbetalinger til privat og kommunal tjenestepensjon utgjør om lag 72 % av de samlede premieinnbetalinger. For privat tjenestepensjon utgjør innbetaling til innskuddspensjonsordninger 6,9 mrd. kroner i 1. kvartal 2018. Det er i 1. kvartal 2018 innbetalt om lag 602 millioner kroner til ordninger etter tjenestepensjonsloven, hvorav sparing til alderspensjon utgjør 195 millioner kroner.
  • Forsikringsselskapenes forpliktelser knyttet til privat kollektiv pensjon utgjør pr. 31.03.18 om lag 619 mrd. kroner. Fripoliser alene utgjør ca. 323 mrd. kroner, hvorav fripoliser med investeringsvalg utgjør i underkant av 5 prosent.
  • I løpet av 1. kvartal 2018 ble det innbetalt om lag 203 millioner kroner i ny individuell pensjonsordning (IPS) via livselskapene i Finans Norge, og totalt har disse kundene pensjonsrettigheter for 932 millioner knyttet til disse ordningene.
Kari Mørk

Kari Mørk

sjefaktuar skadeforsikring

951 47 255 Kari.Mork@finansnorge.no