Må forevise konsesjon for tilgang til Folkeregisteret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Må forevise konsesjon for tilgang til Folkeregisteret

Alle finansforetak må forevise konsesjon til Skatteetaten for ikke å miste tilgangen til utvidede opplysninger fra Folkeregisteret. Tidsfristen er 1. oktober i år.

Den 1. oktober 2018 avsluttes overgangsordningen i forbindelse med ny lov om folkeregistrering. Vi minner om at finansforetak må forevise konsesjon, gitt i henhold til finansforetaksloven § 3-2, for å få tilgang til utvidede opplysninger fra Folkeregisteret.

Fra 1. oktober 2017 har finansforetak tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn (inkl. historikk)
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen) inkl. historikk – fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (alle typer)
 • vergemål
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • foreldre
 • ektefelle
 • barn

Finansforetak vil etter folkeregisterloven § 10-1 første ledd også få rett til å gjøre on-line oppslag på fødsels-/d-nummer samt på navnelisting av personer som ikke er tilstrekkelig identifisert (såkalt flertreff). 

Hvis ikke Skatteetaten har mottatt konsesjon innen 1. oktober 2018 vil dagens tilganger bli konvertert til nytt tilgangsnivå for private virksomheter.