Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Nå har også finansnæringen samlet seg bak et klimaveikart. Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikringer for en grønnere fremtid, skal finansnæringen bidra til at Norge og norsk næringsliv når sine klimamål.

Ola Elvestuen, Geir Olsen og Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer overrekker veikartet til statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Geir Olsen onsdag 6. juni

Ola Elvestuen på Finans Norges bærekraftkonferanse. Foto.– Finansnæringen tar ansvar

– Dette veikartet viser at finansnæringen er villig til å ta ansvar for å nå klimamålene. Vi er helt avhengig av finansnæringen for å få det til. Det sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han tok i mot veikartet fra adm. direktør Idar Kreutzer på Finans Norges bærekraftkonferanse 6. juni. Han mottok veikartet sammen med statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet. 

– Når finansnæringen finansierer, forsikrer og investerer, forholder vi oss aktivt til risiko. Nå bygger vi kunnskap og tilpasser oss endringer i egne forretningsbetingelser som følge av klimaendringer. Som spesialister på risiko, kan vi være både tilrettelegger og medspiller for omstilling i norsk næringsliv, sier Kreutzer i Finans Norge.

Kan bety mye for målet om 40 prosent kutt

Han forteller at veikartet er et resultat av samarbeid mellom Finans Norges medlemmer. Alt fra store finanskonsern til mindre sparebanker, pensjonsleverandører og skadeforsikringsselskaper har deltatt i diskusjoner og bidratt med innspill. Det har også vært gjennomført samtaler med en rekke andre grupper underveis, både kunder, myndigheter, miljøorganisasjoner og andre interessenter.

– Finansnæringen i Norge er liten og effektiv. Samtidig er vi involvert i nesten all verdiskaping. Vi kan bidra til endring fordi vi er norsk økonomis blodomløp. Det gir oss en posisjon som kan bety mye for at Norge når målet om 40 prosent kutt i klimautslipp frem mot 2030, som det er vår plikt – og mulighet, å bidra til, sier Kreutzer og fortsetter:

– For å nå målet om lavutslippssamfunnet i 2050, må klimarisiko gjennomsyre alle mandater, strategier, analyser og investeringsbeslutninger i bank og forsikring. Nå skal veikartet hjelpe oss til å gjennomføre dette i praksis.

Over 15 forskjellige bransjer har tidligere levert sine veikart for grønn konkurransekraft. Nå følger altså finansnæringen etter.

Sjekk også den store aktiviteten på Twitter/#fremtidensfinans i forbindelse med Finans Norges bærekraftkonferanse 6. juni.

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no