Boliglånsforskriften: Rommet for godt bankhåndverk burde vært utvidet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Boliglånsforskriften: Rommet for godt bankhåndverk burde vært utvidet

Finansdepartementet har i dag besluttet å videreføre boliglånsforskriften ut neste år. Fleksibilitetskvoten vil fortsatt være 8 prosent for Oslo og 10 prosent for resten av landet. Dette er etter Finans Norges oppfatning for lavt, og vil stenge enkelte kredittverdige kunder ute fra boligmarkedet.

Boligblokker. Foto.

– Norske låntakere er gjennomgående kredittverdige, men samtidig svært ulike, og mange passer ikke inn i forskriftens «standardmal». Når høyst kredittverdige låntakere ikke får tilgang på lån, oppstår betydelige utilsiktede og uønskede virkninger. En økning av kvoten til 15 prosent ville ha styrket grunnlaget for et godt og forutsigbart bankhåndverk, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

God risikostyring og lave tap

– Bankene i Norge kjennetegnes av god risikostyring, lave utlånstap, sunn lønnsomhet og høy soliditet. Kredittvurderinger og utlånspraksis bør fullt ut være bankenes eget ansvar. Detaljert regulering av bankenes kjerneoppgaver er inngripende, begrenser avtalefriheten og bør normalt ikke forekomme, sier Kreutzer.

– Samtidig har vi forståelse for myndighetenes begrunnelse, og vi deler synet om at norsk økonomi er tjent med en bærekraftig utvikling i boligpriser og husholdningsgjeld. Vi har imidlertid en annen vurdering av hva som er effektive virkemidler over tid, sier han.

Strategi for boligmarkedet

– Et bredt spekter av tiltak må til for å oppnå en bærekraftig utvikling i boligpriser og husholdningsgjeld. Det er positivt at regjeringen vil oppdatere og følge opp egen strategi for boligmarkedet, slik finansministeren varslet i dag. Vi forventer at strategien er mer konkret enn den forrige, og at den iverksettes, påpeker Kreutzer.

Positive nyheter

­– Det er positivt at forskriften fortsatt skal være tidsbegrenset og at bankene kan ta hensyn til stabile, skattefrie inntekter. Midler på BSU-konto skal kunne medregnes som egenkapital og seniorlån skal unntas fra enkelte krav i forskriften.

Ønsker forskrift om forbrukslån

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finansforetakenes utlånspraksis når det gjelder forbrukslån. Det varsler finansminister Siv Jensen.