Åpner for pensjonssparing i infrastruktur

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Åpner for pensjonssparing i infrastruktur

Regjeringen har i dag åpnet for at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan plassere kundemidler i infrastrukturprosjekter. Det er gledelig for pensjonssparerne og samfunnet.

Broer, tog, bybilde. Grafikk.
Foto: Shutterstock

Det er store behov for investeringer i ny og eksisterende infrastruktur, for eksempel fornybar energi, vei, bane, vann og avløp. Slike investeringer er i sin natur langsiktige og de gir stabil og trygg avkastning. Det følger av at det offentlige ofte er inne som en viktig premissgiver og regulator. Samtidig har norske pensjonssparere gjennom livselskapene og pensjonskassene behov for å investere langsiktige pensjonsmidler i eiendeler som kan gi stabil og langsiktig avkastning.

Vinn-vinn for alle

– Ved å åpne for at pensjonsmidlene kan plasseres i slike prosjekter, sørger regjeringen for en vinn-vinn situasjon for alle. Vi har over mange år hatt en god dialog med Finansdepartementet om denne saken og er svært tilfredse med at man nå lemper på regelverket slik at pensjonssparerne får mulighet til å spare via dette gode alternativet, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

EU-regelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, åpner for at man lemper på kapitalkravene for «kvalifiserte», det vil si trygge, infrastrukturinvesteringer. Ved å oppheve den såkalte 15-prosentregelen som hindret livselskapene og pensjonskassene å investere i slike prosjekter, får også norske pensjonssparere fullt utbytte av et modernisert og godt EU-regelverk.

God dag for pensjonssparing

– Vi har manglet gode, trygge og langsiktige alternativer for pensjonsmidler i Norge. For eksempel er markedet for langsiktige statsobligasjoner lite. Derfor er dette en meget god dag for all pensjonssparing i Norge, slår Kierulf Prytz fast.