Vannet stiger: Forsikringsselskapene godt forberedt på naturskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vannet stiger: Forsikringsselskapene godt forberedt på naturskader

Norsk Naturskadepool og forsikringsselskapene er godt forberedt på vårflommen og stigende vannmengder i flere av vassdragene, samt tilstøtende elver og bekker.

– Vi følger nøye med på utviklingen og meldinger om skader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge som administrerer Norsk Naturskadepool.

De neste dagene kan det bli svært utfordrende i enkelte områder langs flere av elvene.

Fare for både flom og jordras

I tillegg til flom, er det fare for jordras flere steder.

For flere områder har NVE fredag formiddag oppgradert farevarslet for flom til det mest alvorlige nivået.

Varsom.no har god informasjon om situasjonen

Rydd unna før vannet kommer

– Hvis du får en skade, må du kontakte forsikringsselskapet ditt direkte. Mange har fortsatt tid til å forberede seg på at vannet kanskje kommer. Da er det fremdeles tid til å flytte biler, campingvogner og andre verdifulle eiendeler unna. Husk også at kjellere kan bli fulle av vann. Men vær forsiktig, dette må gjøres i god tid før vannet kommer, sier Neverdal.

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool

Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. 

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning. Dette kan for eksempel gjelde veier, broer, jordbruks- og skogsareal.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no