Stø kurs mot renteøkning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stø kurs mot renteøkning

Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent, men bekrefter fremgangen i norsk økonomi og at en renteheving forventes etter sommeren.

Dagens rentebeslutning i Norges Bank kommer etter et såkalt mellommøte, hvilket innebærer verken oppdaterte anslag eller publisering av Pengepolitisk rapport.

Positiv utvikling

Norges Bank viser til at norsk økonomi utvikler seg i en positiv retning, i tråd med sentralbankens anslag publisert i Pengepolitisk rapport 1/18 fra forrige rentemøte i mars. Sentrale momenter inkluderer en stabilisering av boligprisene, en noe høyere oljepris enn ventet og redusert arbeidsledighet. Utviklingstrekk som bidrar til å redusere behovet for en renteheving er blant annet en noe svakere inflasjonsutvikling enn anslått samt høyere påslag i pengemarkedet. I tillegg er det usikkerhet rundt vekstutsiktene internasjonalt som følge av økte politiske spenninger og risiko for proteksjonisme.

Ettersom det samlet sett ikke har vært vesentlige endringer i risikobildet eller utsiktene, besluttet et enstemmig hovedstyre i Norges Bank at styringsrenten skal forbli uendret på 0,5 prosent inntil videre.

Neste rentebeslutning offentliggjøres torsdag 21. juni kl. 10.00.