Samarbeidsprosjekt om hvitvaskingsregelverket

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samarbeidsprosjekt om hvitvaskingsregelverket

Finans Norge har deltatt i et samarbeidsprosjekt hvor formålet er å bidra til en standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge. Nå er den foreløpige rapporten klar. «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» ble fredag 4. mai presentert under Norsk Øko-Forums årskonferanse i Tønsberg.

Rapporten er en foreløpig versjon, og endelig utgave vil bli publisert når ny hvitvaskingslov er på plass, sannsynligvis høsten 2018.

Tax Justice Network - Norge og NØK tok initiativ til prosjektet i 2016. Finans Norge og Revisorforeningen har deltatt som samarbeidspartnere. I tillegg har BDO Norge, Deloitte og Fana Sparebank vært viktige støttespillere i prosjektet. Rapporten «Direkte og indirekte eierskap - Et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er hovedleveransen fra prosjektet.

Prosjektet ble innvilget støtte fra Finansmarkedsfondet for prosjektperioden 2016-2018, og gjennomført i tett samarbeid med rapporteringspliktige, blant annet gjennom workshoper i Oslo og Bergen. I tillegg hadde vi flere en-til-en intervjuer og samtaler med banker, forsikringsselskaper, revisorer og advokater, og god dialog med Finanstilsynet og ØKOKRIM underveis.

Vi ønsker at rapporten skal fungere som et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere og gi praktisk støtte og veiledning til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven med mer.

Rapporten er forfattet av advokat Ragnhild Georgsen. I Finans er det Else-Cathrine Lund som har fulgt opp arbeidet med prosjektet. Vi håper våre medlemmer vil ha nytte av resultatet!

Foreløpig rapport kan lastes ned her