Marginal økning i gjeldsveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Marginal økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) gikk opp med en tidel til 6,3 prosent i april ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes nok en gang sterkere gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak. Veksten i husholdningen forble uendret i perioden.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 568 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Utvikling i K2. Graf.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Gjeldsveksten i husholdningene forble uendret på 6 prosent i april. Veksten har i senere tid kommet ned etter en økning gjennom 2016 og deler av 2017. Dagens vekstnivå innebærer at husholdningenes gjeldsbelastning fortsetter å øke ettersom den gjennomsnittlige inntektsveksten er på et lavere nivå. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 322 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Høyere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene har kunnet vise til en sterk utvikling helt siden starten av 2017 (se figur), i takt med bedringen i norsk økonomi. I april steg veksten med to tideler til 7,4 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 754 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 6,2 prosent i april, uendret fra måneden før. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 475 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån redusert fra 12,8 prosent til 12,4 prosent i april.