Finans Norge slutter seg til klimaerklæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge slutter seg til klimaerklæring

Finans Norge slutter seg til Oslo Climate Leadership Declaration. Erklæringens formål er å øke farten på det private næringslivets arbeid mot klimaendringer og sette mål for utslippsreduksjoner.

Det er "Business for Peace Foundation" som star bak initiativet, og det skal lanseres på det årlige toppmøtet som holdes i Oslo 15. og 16. mai.

De som undertegner erklæringen slutter seg bl.a. til at man må stoppe økningen i de globale klimautslippene i 2020 og at man må nå nullutslippssamfunnet i 2050 for å unngå de verste klimaendringene.

Les om Oslo Climate Leadership Declaration på nettsidene til Business for Peace Foundation