Ekstra lønnsopprykk etter foreldrepermisjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ekstra lønnsopprykk etter foreldrepermisjon

Finansforbundet og Finans Norge er blitt enige om at alle som kommer tilbake fra minst fem måneders foreldrepermisjon skal få et automatisk lønnsopprykk. 

Tiltaket er et resultat i finansoppgjøret mellom Finansforbundet og Finans Norge. Ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.

– For oss var dette helt naturlig å gå med på, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Hun mener at tiltaket er et viktig signal om at kvinner som tar permisjon ikke skal bli hengende etter i lønnsutvikling fordi de er ute i permisjon.

– I tillegg er vi svært opptatt av at fedre tar ut permisjon, og dette er et insentiv til det, sier hun.

I gjennomsnitt har kvinnene i finansnæringen 80 prosent av mennenes avtalte lønn.

– Retten til minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden etter fødselspermisjon er et skritt på veien mot likelønnn. Dette praktiseres allerede i enkelte bedrifter, men etter det jeg vet er vi de første i landet til å tariffeste dette, sier Kerr i Finans Norge.

Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen

Tariffpartene i finanssektoren har nylig utarbeidet rapporter om likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen. – Dette temaet må ha høy prioritet hos toppledelse og styre og det bør skje i samarbeid med de tillitsvalgte, sier arbeidslivsdirektør Runa...

To figurer, kvinne og mann. Foto.

Meklingsresultatet mellom Finans Norge og Finansforbundet

Finans Norge og Finansforbundet kom i meklingen til enighet om et anbefalt forslag torsdag 31. mai.  Forslaget innebærer en ansvarlig økonomisk ramme og viktige skritt for å modernisere tariffavtalen. Forslaget er aksepter...