05

Gå til hovedinnhold

05

Spørsmål og svar om streiken

1200 LO-ansatte i finans streiker fra 31. mai. Her er svar på noen spørsmål i forbindelse med streiken.Streiken rammer ulike banker og forsikringsselskaper forskjellig. I noen tilfeller er det derfor vanskelig å gi generelle svar. Følg med på hjemmesider og i sosiale media for å få oversikt over egen bank eller eget forsikringsselskap.

Marginal økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) gikk opp med en tidel til 6,3 prosent i april ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes nok en gang sterkere gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak. Veksten i husholdningen forble uendret i perioden.

Storstreik avverget i finansnæringen

Det blir ikke storstreik i finansnæringen, etter at Finans Norge og Finansforbundet ble enige i meklingen kl. 02:00 i natt 31. mai. Det ble imidlertid ikke oppnådd enighet med LO, og dermed går om lag 1200 medlemmer i Handel og Kontor og Postkom ut i streik...

Bank-bygning. Foto.

Mange tak- og frostskader etter hard vinter

Takskader og vannskader etter frost har strømmet inn til forsikringsselskapene etter årets vinter. Det viser tall fra Finans Norges skadestatistikk for første kvartal i år. – Streng kulde har gitt mange vann- og frostskader og økte erstatninger. Dessuten ha...

Mann samler opp vann fra ødelagt tak. Foto.
Foto: Shutterstock

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Felles løsninger, standarder og tidlig bruk av ny teknologi har gitt en effektiv finansiell infrastruktur i Norge. Det konkluderer Norges Bank med i rapporten "Finansiell infrastruktur 2018". Samtidig peker sentralbanken på at  betalingssystemets avhengighe...

Tegning av ulike betalingsmåter

Bekrefter økonomisk fremtidstro

Forventningsbarometeret for 2. kvartal bekrefter en generell positiv økonomisk fremtidstro i det norske folk. – Hovedindikatoren har etablert seg over gjennomsnittsnivået. Men vi ser interessante bevegelser mellom aldersgrupper, utdanningsnivå og kvinner og...

Folkemengde. Foto.

Revidert budsjett med få overraskelser

Regjeringen viderefører en tilnærmet nøytral finanspolitisk innretning. Det ble gjort klart i revidert statsbudsjett for 2018 som ble lagt fram i dag. Det er ellers få nyheter for finansnæringen denne gang.

Likestilling går begge veier, men ikke i Norge?

Norge driver med ulovlig og systematisk diskriminering av menn. Dette mener ESA, organet som overvåker at Norge følger EUs regelverk og som nå tar Norge til EFTA-domstolen for brudd på likestillingsdirektivet. Dette er på sin plass og på tide, skriver...

Ledig stilling som arbeidsrettsadvokat

Finans Norge opplever økende etterspørsel etter arbeidsrettslige tjenester fra våre medlemmer og søker derfor en advokat med erfaring innen arbeidsrett og kollektiv arbeidsrett. Som advokat i Finans Norge, vil du både bistå banker og forsikringsselskap samt utføre utviklingsrettede oppgaver knyttet til arbeidslivet. Les hele stillingsutlysningen på finn.no

Best i Norden og en solid femteplass i EM i pengequiz

Maksimilian Hogsnes Melø og Didrik Wiig-Andersen fra Tønsberg kom på en solid femteplass i European Money Quiz 2018. Finalen ble avholdt tirsdag 8. mai i Brüssel, og ungdomskoleelever fra 25 land i hele Europa deltok i den spennende konkurransen om å bli...

Bilde av Maksimilian og Didrik

God vekst i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i april ble foretatt 150,5 millioner kortkjøp, en vekst på 7,2 prosent i forhold til april 2017. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 49,5 milliarder kroner, en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samm...

Foto av kortbetaling

Robuste betalingsløsninger

Den finansielle infrastrukturen i Norge er i hovedsak robust. I 2017 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet, heter det i Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse. For første gang siden registreringen startet i 2010 er det en nedgang i tap knyttet til kortsvindel og tallene viser også at det var en nedgang i svindler mot nettbank...

Unngå signaliserings-fella

Når sentralbanken varsler forestående økninger I styringsrenta, kommer fort spørsmålene til bankene om hva som vil skje med rentenivået ut til forbruker. Da er det viktig å unngå at man går i signaliserings-fella.

Samarbeidsprosjekt om hvitvaskingsregelverket

Finans Norge har deltatt i et samarbeidsprosjekt hvor formålet er å bidra til en standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge. Nå er den foreløpige rapporten klar. «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» ble fredag 4. mai presentert under Norsk Øko-Forums årskonferanse i Tønsberg.

Finans Norge slutter seg til klimaerklæring

Finans Norge slutter seg til Oslo Climate Leadership Declaration. Erklæringens formål er å øke farten på det private næringslivets arbeid mot klimaendringer og sette mål for utslippsreduksjoner.

Stø kurs mot renteøkning

Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent, men bekrefter fremgangen i norsk økonomi og at en renteheving forventes etter sommeren.

På vei til EM-finale i pengequiz

Maksimilian Hogsnes Melø og Didrik Wiig-Andersen fra Tønsberg skal representere Norge i European Money Quiz 2018. Finalen foregår i Brüssel 8. mai. Konkurransen om å bli best i personlig økonomi har gjort de to tenåringene sultne på å lære mer. 

Foto av Maksimilian og Didrik
Foto: Anita G Hansen

God intensjon – unødvendig forslag

Finansministeren skal snart ta stilling til Finanstilsynets forslag om å videreføre boliglånsforskriften. Venstre har foreslått at bankenes begrensede rom til å kunne fravike forskriftsvilkårene – fleksibilitetskvoten – skal forbeholdes unge låntagere. Intensjonen er god, men forslaget er likevel dårlig, skriver Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norg...