Tallet på uforsikrede kjøretøy halvert siden nyttår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tallet på uforsikrede kjøretøy halvert siden nyttår

Stadig flere bileiere, og eiere av andre kjøretøy, skaffer seg lovpålagt forsikring. Det er nå rundt 55 000 kjøretøy uten forsikring her i landet mot 110 000 ved nyttår.

Bilde av en hånd som holder en bilnøkkel med en bil i bakgrunnen

Stortinget har avgjort at de som mangler forsikring på kjøretøyet sitt blir ilagt et gebyr hver eneste dag de er uten forsikring. Ordningen ble innført 1. mars i år. Hensikten er å få ned tallet på uforsikrede trafikanter.

Gebyr har effekt

De som ikke skaffer seg forsikring på bilen sin, blir avkrevd et gebyr på 150 kroner hver eneste dag, for mopeder og andre kjøretøy er det andre satser. 

Oversikt over gebyrsatsene.

Det er Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som krever inn gebyret.

– Det er opplagt at gebyret virker etter hensikten. Nå er det 1,4 prosent av kjøretøyene som mangler forsikring, mot over 3 prosent ved nyttår. Stadig flere innser at det er en helt unødvendig utgift å få gebyr. Kjøretøy med skiltene på skal ha forsikringen i orden. Det må alle forholde seg til, sier Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen.

Stor risiko

De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring på bilen sin risikerer å få store økonomiske problemer hvis de kjører på og skader andre mennesker. Hvis det skjer en ulykke, blir eieren av det uforsikrede kjøretøyet holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår. Uten forsikring må bileieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no