Proposisjon om ny personopplysningslov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Proposisjon om ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars proposisjonen til ny personopplysningslov. Lovforslaget viderefører i all hovedsak forslaget slik det var i høringen, men det er noen endringer og presiseringer. Endringen er i tråd med det Finans Norge foreslo i sitt høringssvar.

Lovforslaget gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. 

I proposisjonen har departementet blant annet foreslått å ta inn en bestemmelse som begrenser innsynsretten for opplysninger som er utarbeidet for den interne saksforberedelse.

Finans Norges høringssvar: